Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Karuś  Jan
Jan Karuś
ur. w 1941 roku w m. Tapin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

Jan Karuś  prowadził w Tapinie gospodarstwo rolne. W lutym 1981 r. był jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowskich z ramienia Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Został następnie wybrany wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu. 
W dniach od 13.12.1981 r. do 14.05.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Uhercach i Łupkowie. Po wyjściu z internowania kontynuował nielegalną działalność związkową m.in. w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. 
W kolejnych latach Jan Karuś aktywnie działał w ramach Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie, Przeworsku i Przemyślu. Brał udział w rekolekcjach dla rolników, nabożeństwach rocznicowych, spotkaniach opłatkowych dla byłych internowanych, działaczy NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność”, a także organizował wyjazdy na dożynki regionalne w Rzeszowie i centralne w Częstochowie.  W 1989 r. został wybrany: przewodniczącym WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu, członkiem Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” i Tymczasowej Gminnej Rady NSZZ RI „Solidarność” w Rokietnicy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN