Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smykowska Aniela

Aniela Smykowska

ur. w 1938 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 526/2017
Biogram
Aniela Smykowska w 1980 r. będąc pracownikiem Ośrodka Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną męża Zbigniewa Smykowskiego, poszukiwanego listem gończym w okresie stanu wojennego, była poddana licznym represjom ze strony organów bezpieczeństwa państwa takim jak: wielokrotne przeszukania w miejscu zamieszkania i pracy, wezwania na przesłuchania, kontrola prywatnej korespondencji.
Pomimo doznanych represji prowadziła działalność opozycyjną przejawiającą się zaangażowaniem w niesienie pomocy innym w ramach współpracy z Punktem Pomocy Charytatywno-Prawnej przy Kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu oraz Diecezjalnym Ośrodkiem Charytatywno-Społecznym w Toruniu. Brała udział w mszach św. za Ojczyznę na terenie całego kraju, uczestniczyła w nielegalnych manifestacjach „Solidarności” oraz proteście kolejarzy w sprawie podwyżek płac i poprawy warunków bytowych w Toruniu.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN