Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Franciszek Najduch

ur. w 1950 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Pracownik Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „Nowomag” w Nowym Sączu. Współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie członek Komisji Zakładowej). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjator petycji załogi „Nowomagu” domagającej się uwolnienia internowanych pracowników.  Zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Nowym Sączu. Organizator kolportażu prasy podziemnej w tym „Wiadomości Nowosądeckich”. Uczestnik mszy św. w intencji ojczyzny.
W dniu 8 maja 1984 r. aresztowany w związku z wydawaniem „Wiadomości Nowosądeckich”. Zwolniony 26 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 
Po uwolnieniu aktywny w duszpasterstwie ludzi pracy przy kościele jezuitów w Nowym Sączu. W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności