Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Antoni Dębowski
ur. w 1939 roku w m. Raciborsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Urządzeń Klimatyzacyjnych w Świebodzicach. Z początkiem 1983 r. zaangażował się w druk oraz kolportaż zakazanych wydawnictw podziemnej „Solidarności”. Z tego powodu został zatrzymany 6 marca 1984 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Świdnicy. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z 23 lipca 1984 r. został zwolniony z aresztu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej