Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Antoni Dębowski

ur. w 1939 roku w m. Raciborsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Urządzeń Klimatyzacyjnych w Świebodzicach. Z początkiem 1983 r. zaangażował się w druk oraz kolportaż zakazanych wydawnictw podziemnej „Solidarności”. Z tego powodu został zatrzymany 6 marca 1984 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Świdnicy. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z 23 lipca 1984 r. został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej