Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Słaboń

ur. w 1949 roku w m. Jelcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019
Biogram
Pracownik Charsznickiej Odlewni Żeliwa w Charsznicy. Od jesieni 1980 r. w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w próbie podjęcia strajku okupacyjnego w odlewni, w związku z czym został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z 7 stycznia 1982 r. został skazany na karę 1 roku i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Osadzony w zakładzie karnym przebywał w nim do 21 kwietnia 1983 r., kiedy to zwolniono go z dalszego odbywania kary. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej