Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Ryszard Müller

ur. w 1958 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 553/2016
Biogram
Edward Müller od 1973 r. był pracownikiem Zakładów Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka w Słupsku. Od 1982 r. był członkiem Okręgowego Komitetu Oporu „Solidarności” Regionu Słupskiego, następnie od 1986 r. współtworzył oraz był przewodniczącym MKK „Solidarność” w Słupsku.  W 1989 r. należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Słupsku, następnie w latach 1989-1990 był przewodniczącym TZR „Solidarność” w tym regionie. 
W sierpniu 1980 r. uczestniczył strajku w ZPC Pomorzanka. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-1985 był współzałożycielem i członkiem Zakładowego Komitetu Oporu w ZPC Pomorzanka. Współtworzył oraz był wydawcą podziemnego pisma ZKO. W okresie od lipca do listopada 1982 r. był członkiem Okręgowego Komitetu Oporu „Solidarności” Regionu Słupskiego. We wrześniu 1982 powołany został do Wojskowego Obozu Specjalnego w Chełmnie n. Wisłą. 9 grudnia 1982 r. został aresztowany, 11 lutego 1983 r. skazano go wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1 rok i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny. W lutym 1985 r. został powtórnie aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy na 1 rok i 2 mies. więzienia, w październiku 1985 r. został zwolniony. Kilkakrotnie był skazywany przez kolegium ds. wykroczeń. W marcu 1986 r. został ponownie zatrzymany, uciekł, pozostawał w ukryciu w Gdańsku, Kartuzach i okolicznych miejscowościach, poszukiwano go listem gończym. W październiku 1986 r., ujawnił się na mocy amnestii. Od 1986 współtworzył oraz był przewodniczącym MKK „Solidarność” w Słupsku. W latach 1987-1989 był jednym z inicjatorów a następnie przewodniczącym Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. Współpracował z Komitetem Helsińskim w Polsce. 1 maja 1988 r. był organizatorem manifestacji w Słupsku rozbitej przez ZOMO. W 1989 był członkiem Komitetu  Obywatelskiego „Solidarność” w Słupsku. W latach 1989-1990 był przewodniczącym TZR „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej