Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dronicz Stanisław
Stanisław Dronicz
ur. w 1932 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Był autorem tekstów w opozycyjnych pismach adresowanych do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego: "Reduta" i "Kłos", wydawanych w ramach wydawnictwa "CDN". W związku z tą działalnością 15 kwietnia 1985 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa- Mokotów. Został zwolniony 12 września 1986 r. na mocy ustawy o amnestii. W latach 1986-1989 był członkiem Rady Politycznej KPN. Od 1988 r. pełnił funkcję redaktora niezależnego pisma o tematyce wojskowej "Honor i Ojczyzna".

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej