Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dyner  Jan

Jan Józef Dyner

ur. w 1957 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 5/2017
Biogram
Pan Jan Dyner należał do organizatorów nielegalnej manifestacji w dniu 1 V 1983 r. w Częstochowie, z ramienia Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowa. 
W związku  z powyższym Prokuratura Rejonowa w Częstochowie w dniu 11 V 1983 r. wydała Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Pana Jana Dynera, który został zatrzymany już 9 V 1983 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 15 VI 1983 r. wydał Postanowienie, w którym uchylił areszt tymczasowy względem Pana Jana Dynera. Natomiast w dniu 28 VII 1983 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie postanowił umorzyć postępowanie karne w stosunku do ww., powołując się na ustawę z dnia 21 VII 1983 r. o zastosowaniu amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej