Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Sylwester Kabat
ur. w 1952 roku w m. Chodzież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017

Biogram

Sylwester Kabat był wieloletnim działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, gdzie pełnił funkcję sekretarza i wiceprezesa. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” zaangażował się w działalność związkową                    w Przedsiębiorstwie Państwowym „Cukrownie Toruńskie” zostając przewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po wyjściu na wolność wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec.
W związku z prowadzoną działalnością był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1976-1982. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003