Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sylwester Kabat

ur. w 1952 roku w m. Chodzież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Sylwester Kabat był wieloletnim działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, gdzie pełnił funkcję sekretarza i wiceprezesa. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” zaangażował się w działalność związkową                    w Przedsiębiorstwie Państwowym „Cukrownie Toruńskie” zostając przewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po wyjściu na wolność wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec.
W związku z prowadzoną działalnością był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1976-1982. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003