Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefania Horak

ur. w 1943 roku w m. Jarząbkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Stefania Horak od grudnia 1981 do 1983 r. przy Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu współorganizowała pomoc rodzinom osób internowanych i aresztowanych. 
Od stycznia do października 1982 r. wraz z mężem drukowała „Wiadomości Wojenne”. 
Od 1983 r. działała w podziemnych strukturach „Solidarności” w Jastrzębiu, kolportowała literaturę podziemną „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”. 
Od lutego 1988 r. działała w MKZ Jastrzębie, w sierpniu 1988 r. podczas strajków uczestniczy w pomocy strajkującym górnikom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków