Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Tadeusz Czajka

ur. w 1956 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Wiesław Czajka był pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście.  W październiku 1982 r. brał udział w akcji protestacyjnej na terenie Gdańska, którą podjęto w odpowiedzi na przyjęcie przez Sejm w dniu 8 października 1982 r. ustawy o związkach zawodowych delegalizującej NSZZ „Solidarność”. Podczas poważnych starć manifestantów z oddziałami ZOMO i MO do jakich doszło w centrum Gdańska w dniu 11 października 1982 r. został aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego  w Gdańsku z dnia 11 lutego1983 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Do czasu ogłoszenia wyroku przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku, natomiast karę pozbawienia wolności odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach w okresie: 15 luty  – 29 kwiecień 1983. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN