Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiesław Tadeusz Czajka
ur. w 1956 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015

Biogram

Wiesław Czajka był pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście.  W październiku 1982 r. brał udział w akcji protestacyjnej na terenie Gdańska, którą podjęto w odpowiedzi na przyjęcie przez Sejm w dniu 8 października 1982 r. ustawy o związkach zawodowych delegalizującej NSZZ „Solidarność”. Podczas poważnych starć manifestantów z oddziałami ZOMO i MO do jakich doszło w centrum Gdańska w dniu 11 października 1982 r. został aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego  w Gdańsku z dnia 11 lutego1983 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Do czasu ogłoszenia wyroku przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku, natomiast karę pozbawienia wolności odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach w okresie: 15 luty  – 29 kwiecień 1983. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN