Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lenart Wiesława

Wiesława Lenart

ur. w 1935 roku w m. Wilkołaz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Wiesława Lenart (1935-2019) w 1980 r. była założycielką, a następnie wiceprzewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową  w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Kolportowała prasę podziemną, brała udział w akcjach ulotkowych i manifestacjach, uczestniczyła w pracach Zespołu Charytatywno-Społecznego przy Klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. W dniach 01.05-21.06.1982 r. była aresztowana na wniosek Wydz. Śledczego SB KWMO w Rzeszowie i umieszczona w Areszcie Śledczym w Rzeszowie - Załężu, a następnie w Areszcie Śledczym w Nisku. W czerwcu 1982 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał ją na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i obciążył kosztami postępowania sądowego. W 1987 r. została zatrzymana na 48 godzin i ukarana grzywną w wysokości 40 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa za to, że „podjęła działanie w celu wywołania niepokoju publicznego” . W dniu 6.02.1989 r. została współzałożycielką Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Rzeszowie.
Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1982-1990. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN