Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walendzik Ryszard
Ryszard Andrzej Walendzik
ur. w 1944 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Był jednym z głównych organizatorów „Solidarności” na terenie b. Centralnego Związku Kółek Rolniczych w Warszawie, przekształconego w 1981 r. w Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Do 1982 r. sprawował funkcje członka Zarządu KZRKIOR. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw takich jak: „Wola”, „Solidarność”, „Dziennik wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tu i teraz”, „Informacja «Solidarności»”, „Kontra”. Dzięki jego staraniom, z dostarczonego przez niego linoleum, wykonano matrycę/linoryt do odbijania plakatu o treści antypaństwowej. Kolportował odbitki z sitodruku, dążył do wykonania filmu animowanego ośmieszającego władzę oraz albumu o tematyce katyńskiej. Podczas rozmów ostrzegawczych i sondażowych wykazywał negatywny stosunek do organów MO oraz SB zaznaczając, że wyklucza możliwość nawiązania dialogu w przyszłości. Prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1983. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej