Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walendzik Ryszard

Ryszard Andrzej Walendzik

ur. w 1944 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Był jednym z głównych organizatorów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie b. Centralnego Związku Kółek Rolniczych w Warszawie, przekształconego w 1981 r. w Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Do 1982 r. sprawował funkcje członka Zarządu KZRKIOR. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw m.in. pism: „Wola”, „Solidarność”, „Dziennik wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tu i teraz”, „Informacja «Solidarności»”, „Kontra”. Dzięki jego staraniom, z dostarczonego przez niego linoleum, wykonano matrycę/linoryt do odbijania plakatu o treści „antypaństwowej”. Kolportował odbitki z sitodruku, dążył do wykonania filmu animowanego ośmieszającego władzę oraz albumu o tematyce katyńskiej. Działania te prowadził co najmniej do 1983 r.  W latach 1982-1986 był wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze i sondażowe, w trakcie których wykazywał negatywny stosunek do organów Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa zaznaczając, że wyklucza możliwość nawiązania dialogu w przyszłości. Do 1989 był rozpracowywany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej