Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urniaż-Grabowska Ligia

Ligia Teresa Urniaż-Grabowska

ur. w 1937 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Od 1980 r. była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność”, pełniła funkcje przewodniczącej Komitetu Założycielskiego „S” Służby Zdrowia w Nowym Dworze Mazowieckim i Legionowie oraz przewodniczącej Komisji Zakładowej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Legionowie. Była delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalnośc w podziemnych strukturach „Solidarności”.  Została internowana 4 września 1982 r. i do 23 grudnia 1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku.
Po zwolnieniu z internowania w latach 1983-1989 włączyła się  w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Jednocześnie aktywnie działała w podziemnych strukturach „Solidarności” Służby Zdrowia. Na terenie Legionowa i Warszawy kolportowała nielegalne wydawnictwa m.in. Tygodnik Mazowsze, Wola i Trybuna Wojenna  oraz przewoziła je jako kurier do innych miast. Organizowała msze za Ojczyznę oraz spotkania samokształceniowe w Legionowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej