Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Najda

ur. w 1946 roku w m. Raczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Jako pracownik Chodzieskich Zakładów Porcelany i Porcelitu, od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy – pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej i zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej. Działalność opozycyjną prowadził również po wprowadzeniu stanu wojennego, był jednym z inicjatorów powstania struktur podziemnych „Solidarności” w Chodzieży. Współorganizował pomoc materialną dla osób represjonowanych z powodów politycznych. Pełnił rolę kuriera, łącznika i dystrybutora ulotek, pism i literatury niezależnej. Rozprowadzał ulotki na terenie swojego zakładu pracy i na ulicach Chodzieży. Użyczał też swojego mieszkania na spotkania działaczy podziemnych struktur „Solidarności”. Efektem jego działalności były wezwania na rozmowy przez SB i przeszukania mieszkania – w 1984 r. i 1986 r. w wyniku przeszukań SB zakwestionowała u Zbigniewa Najdy m.in. podziemne czasopisma („Tygodnik Mazowsze”, „Impuls”) oraz plakietki „Solidarności”. Działalność podziemną prowadził do 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej