Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wdowiak Jerzy

Jerzy Wojciech Wdowiak

ur. w 1949 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Jerzy Wojciech Wdowiak latach 1980-1981 był członkiem Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ  „Solidarność” w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera jako przewodniczący Komitetu Zakładowego „Solidarności” w filii Zakładów na Gołębiowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności” utrzymywał ożywione kontakty z członkami związków i reprezentował wrogą postawę wobec komunistycznej władzy i ogólnej sytuacji w kraju. Zajmował się również kolportażem nielegalnej prasy podziemnej, m.in. "Tygodnika Mazowsze". Pan Jerzy Wojciech Wdowiak, po ogłoszeniu stanu wojennego był również jednym z głównych inicjatorów manifestacji organizowanych w Zakładach Metalowych. Kilkakrotnie w tym czasie przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN