Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kupisiewicz Zbigniew
Zbigniew Piotr Kupisiewicz
ur. w 1957 roku w m. Przyrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz jednym z głównych inicjatorów strajku sierpniowego w „Hucie Katowice” w 1980 r. Kierował wydawaniem Biuletynu Informacyjnego „Wolnego Związkowca”, którego był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym. Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 13-23 grudnia 1981 r. brał udział w strajku na terenie „Huty Katowice”.  Dnia 23 grudnia 1981 r. został aresztowany i skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Ze względu na stan zdrowia został zwolniony z więzienia 26 października 1982 r. W latach 1981-1988 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej