Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cichocki Zygmunt
Zygmunt Cichocki
ur. w 1960 roku w m. Kęczewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014

Biogram

Zygmunt Cichocki w dniu 3 maja 1982 r. uczestniczył w jednej  z największych manifestacji antykomunistycznych. Demonstracja, jaka odbyła się na ulicach Gdańska w rocznicę podpisania Konstytucji 3 Maja, przeobraziła się w regularną walkę z MO i ZOMO w centrum miasta. Wiele osób spośród biorących udział w starciach odniosło obrażenia. Wydarzenia 3 maja 1982 r. spowodowały kolejną falę zatrzymań osób, które stawały przed sądami, kolegiami oraz były internowane. Zygmunt Cichocki został zatrzymany 3 maja 1982 r., a następnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański na dwa miesiące aresztu i pokrycie postępowania sądowego w wysokości 100 zł. Po wyroku został osadzony w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. 
Dnia 16.06.1982 r. został uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim  i zwolniony z aresztu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN