Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Poliński Józef

Józef Poliński

ur. w 1947 roku w m. Milewskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Pan Józef Poliński był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W okresie stanu wojennego angażował się w kolportaż nielegalnych wydawnictw, utrzymywał kontakty ze znanymi działaczami opozycji, np. Cezarym Nowakowskim, Ryszardem Marciukiem. Brał udział w akcjach rozwieszania flag „Solidarności”. 
Od 1984 r. należał do grupy osób, w skład której wchodzili mieszkańcy Choroszczy o poglądach opozycyjnych. Wielu z nich od początku lat osiemdziesiątych należało do „Solidarności”. Aktywność Pana Józefa Polińskiego w ramach tej grupy przejawiała się w uczestniczeniu w spotkaniach oraz organizowaniu ich we własnym domu. Efektem tych spotkań było urządzenie symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele w Choroszczy, którego wystrój zawierał symbole „Solidarności” (1984 r.), uczestniczenie we Mszach Św. za Ojczyznę w Warszawie w Kościele pw. św. Stanisława Kostki (od 1986 r.) oraz w Choroszczy (od 1987 r.), pielgrzymki do Częstochowy (od 1986 r.), wyjazd do Warszawy w związku z pielgrzymką Jana Pawła II do Polski (1987 r.). Na wszystkich wymienionych uroczystościach przedstawiciele grupy występowali z transparentami, na których widniały hasła o charakterze antykomunistycznym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej