Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Jan Płaza
ur. w 1954 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Działacz NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w strajku w Zespole Elektrociepłowni „Wybrzeże”. Decyzją wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1981 r . został internowany. Dnia 16 grudnia 1981 r. został osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie. 6 lutego 1982 r. uchylono internowanie. Z  Zakładu Karnego w Iławie został zwolniony 17 lutego 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN