Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ryczek Stanisław
Stanisław Ludwik Ryczek
ur. w 1957 roku w m. Brzeg Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Stanisław Ludwik Ryczek od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Angażował się w kolportaż ulotek oraz akcje sabotażowe. Był członkiem Solidarności Walczącej. 
W 1982 r. został internowany w Zakładzie Karnym (ZK) w Strzelinie. Od 1983 r. działał w Komitecie Charytatywnym przy kościele św. Karola Boromeusza w Wołowie. Od 1985 r. współpracował z wydawnictwem „Feniks” we Wrocławiu. W związku z prowadzoną działalnością pozostawał pod ciągłą obserwacją Służb Bezpieczeństwa. Był również wielokrotnie aresztowany. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej