Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Andrzej Szczepanowski

ur. w 1945 roku w m. Wieliczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej przy gorzowskim oddziale redakcji pisma „Słowo Powszechne” oraz współredaktorem pierwszych numerów niezależnego pisma „Solidarność Gorzowska” Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, następnie w Głogowie. Zwolniony został w dniu 23 lutego 1982 r. W 1982 r. został zwolniony z pracy. Od 1983 r. był współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” oraz redaktorem podziemnego pisma „Feniks”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN