Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Andrzej Szczepanowski
ur. w 1945 roku w m. Wieliczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015

Biogram

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej przy gorzowskim oddziale redakcji pisma „Słowo Powszechne” oraz współredaktorem pierwszych numerów niezależnego pisma „Solidarność Gorzowska” Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, następnie w Głogowie. Zwolniony został w dniu 23 lutego 1982 r. W 1982 r. został zwolniony z pracy. Od 1983 r. był współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” oraz redaktorem podziemnego pisma „Feniks”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej