Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiśliński Jan
Jan Wiśliński
ur. w 1951 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Jan Wiśliński w latach 1976-1983 zatrudniony w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych.  Był współorganizatorem i uczestnikiem strajku, który rozpoczął się 16 sierpnia 1980 r. w zakładzie pracy. Pełnił funkcję sekretarza utworzonego Komitetu Strajkowego. Był jednym z reprezentantów pracowników Gdańskich Zakładów Rafineryjnych w powstałym w Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. W październiku 1980 r. włączył się w działalność NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków