Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przybyłowski Wiktor

Wiktor Przybyłowski

ur. w 1949 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Wiktor Przybyłowski był członkiem Samorządu Pracowniczego w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu i działaczem NSZZ „Solidarność”.  Był też członkiem Komisji Skrutacyjnej Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność", wybierającej delelegatów na Walne Zebranie Zarządu Regionu Toruńskiego oraz działaczem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 20 stycznia 1982 r.  W dniu 1 maja 1982 r. brał udział w nielegalnym zgromadzeniu na Bulwarze Filadelfijskim i Rynku Staromiejskim w Toruniu, za co został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 5 maja do 30 czerwca 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania wyemigrował do Francji. Ze względu na emigrację nadal pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, a jego ewentualny powrót do kraju miał być jej znany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN