Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Dajewski

ur. w 1947 roku w m. Kunów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach i przewodniczącym Komisji Zakładowej w FSC. Inicjował akcje  strajkowe i protestacyjne. W marcu 1981 roku brał udział w przygotowaniach do strajku generalnego w związku z prowokacją bydgoską. W okresie od dnia 13 grudnia 1981 roku do dnia 29 kwietnia 1982 roku był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. W latach 1981-1982 był kontrolowany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia dotyczącej rozpoznania sytuacji w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, a w latach 1982-1990 był inwigilowany w ramach sprawy obiektowej, krypt. "Star".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN