Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbyszek Marian Klich

ur. w 1953 roku w m. Bolesław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Zbyszek Klich był w latach 1980-1985 aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 14-17 XII 1981 r. w strajku okupacyjnych w zakładzie pracy. W dniu 29 XII 1981 r. został internowany  i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu–Zaborzu. 
Po zwolnieniu w dniu 2 II 1982 r. nie zaprzestał prowadzenia działalności niepodległościowej ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Kolportował wrogie wobec ustroju PRL nielegalne wydawnictwa i ulotki, utrzymywał bezpośrednie kontakty z działaczami NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Polski Niepodległej, prowadził zbiórki pieniężne na rzecz rodzin aresztowanych i internowanych. Ponownie internowany w dniu 22 X 1982 r., przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu–Zaborzu do dnia 2 XII 1982 r.  
Po zwolnieniu w dalszym ciągu działał w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność” m.in. kolportując „Głos Śląsko-Dąbrowski” oraz „Tygodnik Mazowsze”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN