Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Roch Janusz Kucharski
ur. w 1940 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Od stycznia 1982 r. do marca 1984 r. kolportował w Tomaszowie Mazowieckim podziemne pisma i ulotki. Od 3 grudnia 1983 r. był inwigilowany przez SB w Tomaszowie Mazowieckim w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia, krypt. "Korona". 5 marca 1984 r.  został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy w związku z zarzutami dotyczącymi kolportażu metariałów bezdebitowych. 14 kwietnia 1984 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uchylił areszt wobec Rocha Kucharskiego. 30 maja 1984 r.  Prokuratura Wojewódzka w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła warunkowo postępowanie karne w jego sprawie ze względu na niski stopień niebezpieczeństwa społecznego oraz z uwagi na wcześniejszą niekaralność.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN