Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Beme Stefan

Stefan Beme

ur. w 1955 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
W 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Energetycznych w Legnicy, a także członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w tym mieście.
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie włączył się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Legnicy. Zajmował się m.in. kolportażem ulotek, dostarczaniem matryc do druku bezdebitowych wydawnictw, organizowaniem spotkań członków nielegalnej struktury. Z uwagi na to zaangażowanie, decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Legnicy z 30 sierpnia 1982 r., został internowany. Jako miejsce odosobnienia wskazano Ośrodek Odosobnienia w Nysie. 
7 września 1982 r. został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Legnicy o kontynuowanie nielegalnej działalności związkowej tj. popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Tego samego dnia został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 15 października 1982 r. Sąd Wojewódzki w Legnicy uznał go winnym popełnienia zarzucanych czynów i skazał na karę pozbawienia wolności na 4 lata, a także pozbawił go praw publicznych na okres 3 lat. Karę odbywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 
20 marca 1983 r., ze względu na stan zdrowia, Pan Stefan Beme uzyskał przerwę w odbywaniu kary i opuścił Zakład Karny. W sierpniu 1983 r. na podstawie przepisów ustawy o amnestii orzeczoną karę zmniejszono o połowę. We wrześniu 1983 r. złożył wniosek o wyjazd emigracyjny do USA z uzasadnieniem, że jako osoba karana za przestępstwo polityczne nie może znaleźć pracy w zawodzie. Na początku 1985 r. na stałe wyjechał z Polski. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN