Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Pińkowska

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Krystyna Pińkowska w latach 1981–1989 współpracowała z NSZZ „Solidarność”, udostępniając swoje mieszkanie na spotkania działaczy opozycji (pomiędzy którymi pełniła również rolę łączniczki), biorąc udział w zdobywaniu informacji i materiałów do produkcji druków ulotnych i pism drugiego obiegu oraz kolportując niezależne wydawnictwa. W latach 1983–1989 współdziałała z grupą wydającą „Biuletyn Łódzki”. Z powodu prowadzonej działalności doznała wielu szykan ze strony Służby Bezpieczeństwa, m.in. była zastraszana i nękana rewizjami.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków