Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Szczepan Adamus

ur. w 1945 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Zbigniew Szczepan Adamus brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Zbigniew Szczepan Adamus, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym, ukarało go w II instancji karą 3 miesięcy aresztu z podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości i zawiadomieniem zakładu pracy. Pan Zbigniew Szczepan Adamus został osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a w dniu 29.06.1976 r. przewieziono go do Zakładu Karnego w Pińczowie, gdzie przebywał do 25.09.1976 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej