Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Romuald Kamiński

ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Leszek Kamiński po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. brał udział w demonstracjach oraz akcjach protestacyjnych na terenie Gdańska (w trakcie jednego z takich wydarzeń w listopadzie 1983 r. zatrzymany przez MO), kolportował druki bezdebitowe. W latach 1983-1986 był drukarzem w tajnej drukarni zlokalizowanej w Warzeńskiej Hucie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków