Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Helena Lazarowicz

ur. w 1956 roku w m. Racibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pani Helena Lazarowicz związana była z opozycją od 1979 r. W udostępnianym przez nią mieszkaniu drukowano pisma niezależne – m.in. „Biuletyn Dolnośląski”. W lutym i marcu 1980 r. działała w Obywatelskim Komitecie Wyborców we Wrocławiu. Była również drukarzem małej poligrafii Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Współpracowała z redakcją „Biuletynu Dolnośląskiego” i kolportowała wydawnictwa niezależne.
Po wprowadzeniu stanu wojennego została współpracownikiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Do maja 1982 r. była maszynistką w redakcji pisma „Z Dnia na Dzień”, następnie „Solidarności Walczącej” i „Biuletynu Dolnośląskiego”. Od czerwca do września 1982 r. współpracowała z Radiem „Solidarność Walcząca”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej