Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Jerzy Adamowicz

ur. w 1962 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Mirosław Adamowicz, zamieszkały w Bydgoszczy, od 1981 r., będąc studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaangażował się w działalność opozycyjną w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Uczestniczył w akcjach plakatowania i kolportażu ulotek na terenie Lublina. W listopadzie 1981 r. brał udział w uczelnianym strajku okupacyjnym. W lutym 1982 r. organizował tzw. „ciche marsze” protestacyjne w Lublinie i Świdniku. W dniu 3 maja 1982 r. uczestniczył  w nielegalnych demonstracjach na ulicach Lublina. Za powyższe został skazany orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń w Lublinie na karę grzywny z zamianą na 50 dni aresztu. Dnia 4 maja 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Decyzją Rady Kolegium z dnia 5 czerwca 1982 r. zmniejszono areszt zastępczy do 2 dni.
Dnia 26 sierpnia 1982 r. został zatrzymany pod zarzutem przynależności do zdelegalizowanych struktur NZS oraz sporządzania i kolportażu w kościołach i środkach komunikacji miejskiej Bydgoszczy i Nakle n/Notecią, ulotek o wrogiej politycznie treści. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Dnia 15 grudnia 1982 r. postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, zniesiono tryb doraźny postępowania, zamieniając równocześnie tymczasowy areszt na dozór MO.
Wyrokiem z dnia  28 lutego 1983 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. Od dnia 1 października 1982 r. zastrzeżono mu również możliwość wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat.
Dnia 8 października 1985 r. podpisał apel do studentów KUL, dotyczący bojkotu wyborów do Sejmu. Apel, za pośrednictwem korespondenta prasowego USA, został odczytany dnia 11 października 1985 r. we francuskiej rozgłośni radiowej RFI.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN