Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borusiewicz Mirosław

Mirosław Borusiewicz

ur. w 1947 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Mirosław Borusiewicz w listopadzie 1980 r. brał udział w ogólnopolskim strajku solidarnościowym pracowników oświaty, służby zdrowia i kultury w Gdańsku, przewodnicząc rozmowom strajkowego komitetu pracowników kultury z komisją rządową. W miejscu pracy – Muzeum Historii Miasta Łodzi pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. 14.12.1981 r. kierował strajkiem w Muzeum. Od początku stanu wojennego kolportował książki i czasopisma niezależne, publikował w „Prześwicie". W 1983 r. jako inicjator petycji przeciwko aresztowaniu czołowych działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” został prewencyjnie zatrzymany. Brał udział w zbieraniu składek oraz rozdzielaniu pomocy finansowej i darów rzeczowych dla represjonowanych. W latach 1983-1987 wykorzystywał wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki do kolportowania wydawnictw bezdebitowych na terenie całego kraju. W latach 1983-1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN