Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Knapczyk Wojciech

Wojciech Kazimierz Knapczyk

ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
Pracował w Instytucie Geologicznego w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku  w Instytucie.  W latach 1982-1989, działał w strukturach utworzonego w Warszawie Mikroregionu „Solidarność” Mokotów, organizacji podlegającej Międzyzakładowemu Komitetowi Koordynacyjnemu. Zadaniem MKK była koordynacja działań w zakładach przemysłowych Służewca i instytucjach Mokotowa oraz m.in. kolportaż wydawnictw podziemnych. Oprócz pracy kolporterskiej, Pan Wojciech Knapczyk brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych w Warszawie oraz manifestacjach antyrządowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków