Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fajfer Czesław

Czesław Fajfer

ur. w 1940 roku w m. Drużyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Był pracownikiem Zakładów im. Hipolita Cegielskiego (HCP) w Poznaniu. 28.08.1980 r. brał udział w strajku w HCP. Do NSZZ „Solidarność” przystąpił 11.11.1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcjach protestacyjnych odbywających się 13 każdego miesiąca. W 1982 r. został członkiem Tajnej Komisji Fabrycznej na Wydziale W-3 HCP. Był odpowiedzialny za obieg pieniędzy związkowych. Pod koniec 1982 r. został członkiem Tajnej Komisji Zakładów „Solidarności” w HCP i na jej potrzeby udostępnił swoje mieszkanie. W czasie stanu wojennego prowadził w mieszkaniu aptekę leków pochodzących z darów zagranicznych. Działalność w podziemiu zakończył w 1988 r., kiedy został członkiem jawnych struktur „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN