Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sławiński Piotr

Piotr Sławiński

ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
W latach 80. trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od stycznia 1981 r. był współtwórcą i redaktorem pisma „CIA – Centrum Informacji Akademickiej przy NZS UW”. Zajmował się również kolportowaniem wydawnictw niezależnych. 10 maja 1982 r. został zatrzymany, wraz z innymi działaczami NZS, na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Po dokonaniu przeszukania i przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej został zwolniony. Po 1982 r. współpracował z pismem „Wola” i Wydawnictwem Wola.
Biogram opracowano na podstawie: