Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Szumigalska

ur. w 1929 roku w m. Chodaczków Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pani Janina Szumigalska wraz z mężem Franciszkiem po wprowadzeniu stanu wojennego przez okres osiemnastu miesięcy ukrywała w swoim mieszkaniu (w miejscowości Grajków), poszukiwanego przez Służbę Bezpieczeństwa za działalność związkową listem gończym - Jana Winnika, działacza NSZZ „Solidarność” w Jelczańskich Zakładach Samochodowych oraz członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” . 
Jednocześnie Pani Janina Szumigalska pełniła funkcję łącznika ukrywanego z jego najbliższą rodziną  oraz organizowała spotkania z opozycjonistami w swoim miejscu zamieszkania. 
Za ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym Pani Janina Szumigalska była zagrożona karą pozbawienia wolności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej