Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójtowicz Antoni

Antoni Wójtowicz

ur. w 1954 roku w m. Namysłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Antoni Wójtowicz był współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, w maju 1981 r. wszedł w skład Zarządu Uczelnianego NZS-u na uczelni. Angażował się w działalność wydawniczą, redagował pismo „Woda na Młyn” oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. W 1981 r. był jednym z założycieli niezależnego wydawnictwa „Universitas”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Antoni Wójtowicz uczestniczył w strajku zorganizowanym w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od grudnia 1981 r. do maja 1982 r. był internowany w Zakładzie Karnym we Wrocławiu i Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. W listopadzie 1982 r. został ponownie internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie.
Pan Antoni Wójtowicz był współpracownikiem pisma „Jednością Silni”, a w latach 1984-1989 prowadził podziemne wydawnictwo Spółdzielnia Wydawnicza Profil.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności