Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smagowicz Jacek

Jacek Antoni Smagowicz

ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 128/2016
Biogram
Uczestnik manifestacji studenckich w marcu 1968 r. Członek Międzyuczelnianego Komitetu Studentów w Krakowie. W efekcie zaangażowania w protesty zatrzymany, a następnie zwolniony z pracy. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych.
Jesienią 1980 r. współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w „Polmozbycie Kraków”, wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku okupacyjnego w „Polmozbycie Kraków” w dniu 14 grudnia 1981 r., a po jego stłumieniu uczestnik strajku w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Montin”, w wyniku czego został zwolniony z pracy. W związku z kontynuowaniem działalności związkowej w dniu 19 kwietnia 1982 r. internowany w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, Uhercach i Kielcach – Piaskach. Zwolniony 1 października 1982 r. Skazany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w dniu 23.02.1983 r. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za kierowanie strajkiem w „Polmozbycie”.
Związany z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach (w tym zwłaszcza Konfraterni Robotniczej). Współzałożyciel i animator Ruchu „Odwaga i Prawda” im. ks. Jerzego Popiełuszki. Począwszy od 1984 r. uczestnik marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc, a także licznych mszy św., obchodów rocznic oraz manifestacji. Wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywami i aresztem przez kolegia do spraw wykroczeń. 
Od 1988 r. czynny w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność”, od 12 września 1988 r. członek Regionalnego Komitetu „Solidarności” Małopolska. W latach 1988-1989 rzecznik Niezależnych Organizacji Niepodległościowych w Krakowie.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN