Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtasiak Krzysztof

Krzysztof Witold Wojtasiak

ur. w 1966 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
Krzysztof Witold Wojtasiak prowadził działalność opozycyjną w latach 1984-1989. Był aktywnym członkiem Federacji Młodzieży Walczącej oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a także autorem, redaktorem i kolporterem materiałów bezdebitowych.
Od 1984 roku zaangażował się w działalność opozycyjną, zorganizował pierwsze spotkanie mające zainicjować powstanie młodzieżowej organizacji niepodległościowej. Jednocześnie rozpoczął stały kolportaż podziemnej prasy lokalnej i krajowej, takiej jak ,,Tygodnik Mazowsze’’, ,,Feniks’’, ,,Szaniec’’ oraz innych nielegalnych materiałów. W 1985 roku współtworzył Ruch Młodzieży Niezależnej, który w tym samym roku przekształcił się w FMW Regionu Pomorza Zachodniego. Z biegiem czasu rozszerzył działalność drukarsko-kolporterską. W 1986 roku założył opozycyjne pismo ,,Pranie Mózgu’’ i współtworzył Porozumienie Prasowe FMW, w tym audycje Radia FMW w Szczecinie. 
Od 1987 roku został jednym z założycieli struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na uczelniach szczecińskich, a także członkiem Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej i członkiem Prezydium Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ramach struktur NZS współzalożył pisma ,,Czarna Skrzynka’’ i ,,Informator Akademicki’’. W 1989 roku został współzałożycielem, redaktorem i drukarzem pisma ,,Bez Cenzury’’ oraz ,,Varia’’.
W związku z działalnością opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN