Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niszczak Anna

Anna Niszczak

ur. w 1952 roku w m. Broniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Prowadziła działalność opozycyjną od 1980 do 1989 r. 
Była członkiem Komitetu Założycielskiego i  wiceprzewodniczącą Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil”. W 1981 r. była delegatem na I Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego, podczas którego została członkiem Prezydium Zarządu Regionu.
W dniach 13-14 grudnia 1981 r. była współorganizatorką  akcji protestacyjnej i strajku w OZOS.  Została zatrzymana 15 grudnia 1981 r., a następnie tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Ostródzie. Została skazana w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 6 lutego 1982 r. na 3 lata więzienia i osadzona w Zakładzie Karnym w Grudziądzu, a następnie w ZK w Bydgoszczy-Fordonie. Na wolność wyszła  26 listopada 1982 r. Została zwolniona z pracy i w latach 1982-1983 była bezrobotna. 
Po wyjściu na wolność kontynuowała działalność opozycyjną i aktywnie działała w nieformalnych strukturach podziemnych. Kolportowała pisma podziemne m.in. „Rezonans” i „Wola”. 
Do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych. Była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN