Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Musidlak Grzegorz

Grzegorz Stanisław Musidlak

ur. w 1960 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
W 1981 r. jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego należał do NZS-u, a w czasie stanu wojennego posiadał w mieszkaniu materiały KPN-u i nosił publicznie znaczki tej organizacji. Za powyższe został internowany w okresie od 21.01.1982 r. do 23.07.1982 r. Po opuszczeniu Ośrodka Odosobnienia we Włocławku kontynuował podziemną działalność, m.in. przesłał z Lublina do Witkowa ulotki nawołujące do bojkotu wyborów. W czerwcu 1984 r. ulotki te zostały rozkolportowane na terenie Witkowa. W związku z tym postawiono mu zarzuty kolportażu nielegalnych wydawnictw. Sąd Rejonowy w Lublinie  2.12.1985 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Grzegorzowi Musidlakowi na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN