Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Perchel Paweł
Paweł Daniel Perchel
ur. w 1964 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

W latach 1984-1989 współorganizował i działał w Grupie Młodych w Starachowicach. W 1984 r. do 1985 r. drukował i kolportował w założonym przez siebie wydawnictwie Lud.  W okresie od 1985 do 1989 r. był autorem i drukarzem (także podczas zasadniczej służby wojskowej) ulotek kolportowanych w Starachowicach. Organizował i uczestniczył w wielu akcjach ulotkowych i malowania haseł. Od 1985 do 1986 r. współtworzył wydawnictwa Pro Kontra. W 1986 r. był redaktorem i drukarzem podziemnego pisma „Pro kontra”. W 1988-1989 był współzałożycielem i drukarzem gazetki „Nasze Sprawy”.
W marcu 1989 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego „S” w SPPD i Tymczasowej Delegatury RKW w Starachowicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Starachowickie wydawnictwa niezależne 1980 – 1990, Starachowice 2010
P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności