Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bonifacy Kabaciński

ur. w 1948 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Od sierpnia 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” i tworzył struktury związkowe w Fabryce Dźwignic „ZREMB” w Gnieźnie. W latach 1980-1981 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po 13.12.1981 r. prowadził działalność podziemną, drukując i kolportując pismo „Piast”. W czasie stanu wojennego wraz z innymi działaczami uratował od zniszczenia sztandar „Solidarności” i dokumenty związku. Za swoją działalność był kilkakrotnie zatrzymywany przez SB na 48 godzin, dodatkowo przeprowadzano rewizje w jego miejscu zamieszkania i pracy. W zakładzie pracy represjonowano go poprzez brak awansów i podwyżek płacy. Efektem tej działalności było też powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych w Głogowie w okresie od 5.11.1982 r. do 2.02.1983 r. W czasie pobytu na ćwiczeniach był poddany rygorowi wojskowemu, przeprowadzano z nim zajęcia polityczne, a także musiał ciężko pracować przy budowie poligonu. Po powrocie do pracy kontynuował działalność opozycyjną i był podejrzewany przez SB o rozwieszenie ulotek „Solidarności” w Fabryce Dźwignic „ZREMB” w Gnieźnie. W związku z tym 4.11.1982 r. w jego miejscu zamieszkania i w zakładzie pracy przeprowadzono przeszukanie, w wyniku którego odnaleziono kilka egzemplarzy podziemnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN