Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dziwisz Adam
Adam Edward Dziwisz
ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

W 1980 r. pracował w Fabryce Urządzeń Okrętowych „Techmet” w Pruszczu Gdańskim. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego w zakładzie pracy. Był także jednym ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” w „Techmet” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Związku. 
31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany za udział w demonstracjach ulicznych i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na grzywnę w wysokości 12 tys. zł, z zamianą na 60 dni aresztu w przypadku nieuiszczenia. 
5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW nr 1636 w Chełmnie, na których przebywał do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były za to formą walki z opozycją i dotkliwą represją polityczną, która nie miała oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN