Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janik Ireneusz

Ireneusz Józef Janik

ur. w 1945 roku w m. Rekle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pan Ireneusz Janik był pracownikiem Zakładów Chemicznych „Erg” w Częstochowie. W 1980 r. był jednym ze zwolenników utworzenia NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy. W rezultacie został wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Erg” w Częstochowie. 
Pan Ireneusz Janik należał do współorganizatorów strajku, zorganizowanego w dniach 13-14 XII 1981 r. w ww. zakładzie pracy, skierowanego przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. W okresie od grudnia 1981 r. do września 1986 r., Pan Ireneusz Janik prowadził działalność opozycyjną, polegającą głównie na kolportażu nielegalnych wydawnictw („Wytrwamy”, „CDN”), oraz uczestnictwie w zbiórkach pieniędzy przeznaczonych dla rodzin osób aresztowanych i internowanych. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. W dniu 9 IV 1982 r. funkcjonariusze KWMO w Częstochowie, dokonali rewizji, zarówno w miejscu zamieszkania oraz miejscu pracy ww., w wyniku której odnaleźli wiele nielegalnych wydawnictw. 
Pan Ireneusz Janik był także współorganizatorem strajku będącego wyrazem protestu przeciwko ówczesnej władzy, który odbył się w dniu 31 VIII 1982 r. w Zakładach Chemicznych „Erg” w Częstochowie. Ponadto brał udział w wielu manifestacjach antypaństwowych, odbywających się na terenie Częstochowy do 1989 r. 
Warto również zaznaczyć, iż ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, zastrzeżono Panu Ireneuszowi Janikowi prawo wyjazdu za granicę w latach 1985-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków