Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Czesław Michalczyk
ur. w 1946 roku w m. Zdziłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016

Biogram

Od 1980 roku był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Od 1981 roku organizował strajki w zakładzie pracy w Kraśniku. Dnia 18.12.1981 r., po pacyfikacji strajku w FŁT Pan Józef Michalczyk został aresztowany i skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Kraśnik na 3 miesiące pozbawienia wolności w okresie 18.12.1981 r. -18.03.1982 r.  Po wyjściu z więzienia nie zaprzestał działalności, nadal wspierał struktury NSZZ "Solidarność "w FŁT w Kraśniku. Zbierał składki członkowskie na działalność statutową (świadczenia i zapomogi związkowe), rozprowadzał ulotki i czasopisma, brał udział w akcjach związkowych, pikietach, oflagowaniach i manifestacjach w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Brał udział w comiesięcznych mszach za Ojczyznę w Urzędowie, był współorganizatorem pielgrzymek Świata Pracy do Częstochowy. W 1983 r., przed świętem 3-go Maja został aresztowany prewencyjne na 24 godziny. W 1989 roku brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Kraśniku. W wyborach do Sejmu Kontraktowego był pełnomocnikiem w kampanii wyborczej z Okręgu Kraśnik oraz delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN