Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalczyk  Józef

Józef Czesław Michalczyk

ur. w 1956 roku w m. Zdziłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od 1980 roku był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Od 1981 roku organizował strajki w zakładzie pracy w Kraśniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał czynny udział przy organizacji strajku w FŁT w dniu 14.12.1981 r. Dnia 18.12.1981 r., po pacyfikacji strajku w FŁT Pan Józef Michalczyk został aresztowany i skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Kraśnik na 3 miesiące pozbawienia wolności w okresie 18.12.1981 r. -18.03.1982 r.  Po wyjściu z więzienia nie zaprzestał działalności, nadal wspierał struktury NSZZ "Solidarność "w FŁT w Kraśniku. Zbierał składki członkowskie na działalność statutową (świadczenia i zapomogi związkowe), rozprowadzał ulotki i czasopisma, brał udział w akcjach związkowych, pikietach, oflagowaniach i manifestacjach w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Brał udział w comiesięcznych mszach za Ojczyznę w Urzędowie, we Mszach świetych upamietniajacych w rocznicę wydarzeń grudniowch 1970 r. i upamiętnianiu pierwszej ofiary grudnia Józefa Widerlika z Kraśnika. Był  także współorganizatorem pielgrzymek Świata Pracy do Częstochowy.  Z powodu aktywnej działalności wzywany był na rozmowy ostrzegawcze. W 1983 r., przed świętem 3-go Maja został aresztowany prewencyjne na 24 godziny. W 1989 roku był współinicjatorem i członkiem ujawnionej 15.01. 1989 r. Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Fabryce Łożysk Tocznych. Brał także udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Kraśniku. W wyborach do Sejmu Kontraktowego był pełnomocnikiem w kampanii wyborczej z Okręgu Kraśnik oraz delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN