Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedziółka Janusz

Janusz Tadeusz Niedziółka

ur. w 1949 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach oraz członkiem Prezydium Komisji Zakładowej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie zaangażował się w działalność w konspiracyjnych strukturach Związku. Na terenie zakładu pracy wraz z innymi działaczami zorganizował bibliotekę wydawnictw podziemnych. Zajmował się kolportażem drugoobiegowych wydawnictw i prasy oraz sporządzaniem opozycyjnych napisów. Brał udział w nielegalnych manifestacjach oraz tzw. kontrpochodach na terenie Siedlec.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej, Siedlce 2010
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989 t. 5, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010