Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turno Marek

Marek Aleksander Turno

ur. w 1956 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Jako student Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej był w 1980 r. jednym z założycieli i aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na swojej uczelni. Był drukarzem, kolporterem wydawnictw NZS. W 1981 r. współzałożyciel Wydawnictwa Społeczno-Politycznego „Korekta”. 13 stycznia 1982 r., w związku z rozwiązaniem NZS, przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W tym samym dniu został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z internowania został zwolniony 24 marca 1982 r. Po zwolnieniu nadal był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne; przeprowadzano kontrole administracyjne i finansowe dotyczące jego prywatnego zakładu rzemieślniczego. W latach osiemdziesiątych zajmował się drukiem pisma „Obserwator Wielkopolski”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień okrągłego stołu 1981-1989, Warszawa 2014